Gwarancja i reklamacje

Wszelkie reklamacje proszę składać za pośrednictwem maila: manufakturametaluidrewna@gmail.com. Zostaną one rozpoznane i rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych.

Wszystkie nasze produkty objęte są roczną (12 miesięcy) gwarancją producenta. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu ( faktury).

Naprawy gwarancyjne realizowane są przez Manufakturę Metalu i Drewna. Usuwanie ujawnionej wady następuje bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zgłoszenia wystąpienia wady przez Kupującego.

Reklamacji nie podlegają:

  • Wady powstałe w wyniku przechowywania mebli na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze; może doprowadzić to do powstania licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet doprowadzić do odkształcenia materiału.
  • Wady powstałe w wyniku nieodpowiedniego czyszczenia i użytkowania : Do pielęgnacji mebli należy używać środków do tego przeznaczonych. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli.
  • Wady powstałe w transporcie, jeśli w momencie odbioru zamówienia, Klient nie zgłosi uszkodzeń powstałych w transporcie. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki w momencie odbioru zamówienia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona.
  • Nieznaczne różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora; kolory mebli przedstawionych na stronie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.
  • Różnice kolorystyczne, przebarwienia wynikające z faktu, że drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę. Różnice te nie mogą być podstawą składania reklamacji. Jak również obecność sęków nie daje podstaw do reklamacji.
  • Wady powstałe w wyniku zwykłego zużycia produktu.
  • Wady powstałe w wyniku uszkodzenia powierzchni mebli poprzez użycie środków chemicznych i ściernych.
  • Wady powstałe w wyniku nieostrożnego lub niewłaściwego przenoszenia mebli
  • Wady powstałe w wyniku przeróbki lub naprawy dokonanej przez Kupującego