Zasady użytkowania mebli:

  • Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych, w określonej temperaturze (15-30 stopni Celsjusza) i określonej wilgotności względnej (30-70%). Nie należy stawiać mebli w odległości mniejszej niż 0,5 metra od czynnych grzejników.
  • Meble powinny zostać należycie wypoziomowane na stabilnym podłożu.
  • Należy unikać kontaktu mebli z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami, może to spowodować odbarwienie i zmatowienie powierzchni.
  • Na powierzchni mebla nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych, mokrych, gorących i żrących oraz nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni UV, co może doprowadzić do odbarwienia koloru
  • Meble należy czyścić suchą lub wilgotną szmatką, wycierać do sucha, a do pielęgnacji używać wyłącznie środków do tego przeznaczonych.